Wander Book pomáhá

Nejkrásnější schopností v životě je pomoc druhým.

Společnost Wander Book s.r.o. se kromě výroby a distribuce Turistických deníků a Turistických vizitek snaží také podporovat charitativní projekty a dobrovolnické aktivity v různých oborech.

Těší nás, že můžeme finančně přispívat projektům a organizacím, které pomáhají potřebným. Jejich činnost považujeme za dlouhodobě přínosnou a jsme rádi, že i my můžeme trochu pomoci právě jejich prostřednictvím.

Ke konci roku 2020 jsme věnovali částku 50 000 Kč mezi následující neziskové organizace:

Člověk v tísni

Pomáhá tisícům lidí, kteří se v souvislosti s pandemií koronaviru ocitli v těžké situaci.

www.clovekvtisni.cz

Charita Česká republika

Pomáhá nacházet cestu a vrací bezradným jistotu. Reaguje na vývoj situace, organizuje pomoc, informuje a je tam, kde je potřeba.

www.charita.cz

Donio

Crowdfundingová platforma, která podporuje vznik a vývoj projektů. Sbírky a projekty #CeskoProtiCovid19 pomáhají šíření nákazy zpomalit a minimalizovat její následky.

www.donio.cz/CeskoProtiCovid19

Liberecký kraj sobě

Transparentní účet sbírky Liberecký kraj sobě! Sbírka COVID 19. Z prostředků, které se vybraly v této veřejné sbírce, byly zakoupeny nové přístroje pro Krajskou nemocnici v Liberci.

Transparentní účet

Hospic sv. Zdislavy

Pečuje o nemocné a umírající osoby v Liberci, Jablonci nad Nisou a okolí.

www.hospiczdislavy.cz
 

Ke konci roku 2019 jsme věnovali částku 50 000 Kč mezi následující neziskové organizace:

Projekt Šance

Organizuje preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, kteří žijí v ČR v zapomenutí.

www.sance.info

APOSS Liberec

Poskytuje sociální služby osobám s mentálním postižením a poruchami autistického spektra.

www.aposs.cz

Hospic sv. Zdislavy

Pečuje o nemocné a umírající osoby v Liberci, Jablonci nad Nisou a okolí.

www.hospiczdislavy.cz

Člověk v tísni

Poskytuje okamžitou humanitární pomoc a pomáhá lidem postavit se na vlastní nohy. Podporuje výstavby škol, vrtání studen, školení zdravotníků v Africe.

www.clovekvtisni.cz

Centrum pro zvířata v nouzi

Poskytuje pomoc handicapovaným volně žijícím zvířatům a provozuje zvířecí útulek.

www.utulek-ul.cz

Společnost Aperio

Usiluje o zlepšení služeb v mateřství a rodičovství, podporuje rovné zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu.

www.aperio.cz

Centrum Paraple

Společnost založená Zdeňkem Svěrákem, která se zaměřuje na pomoc lidem s poškozením míchy.

www.paraple.cz

Nadace Terezy Maxové

Usiluje o to, aby každé dítě vyrůstalo v rodině.

www.nadaceterezymaxove.cz

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Orientuje se na kulturní a zdravotnickou oblast.

www.vize.cz

Středisko výcviku vodicích psů SONS ČR

Zabývá se výcvikem psů pro zrakově postižené.

www.vodicipsi.cz